SIT Bina Insani Kediri

Cerdas Mulia Berjaya

Bersama membangun Generasi Rabbani yang Cerdas,
Mulia dan Berjaya

Selengkapnya...

Visi Misi Yayasan Bina Insani Kediri

Visi

Bersama membangun Generasi Rabbani yang Cerdas, Mulia dan Berjaya

Misi

Menjadi lembaga dakwah berbasis pendidikan. Menjadi sekolah Islam berwawasan global.

Misi

Membimbing siswa untuk kreatif, mandiri, beraqidah bersih, berakhlaqul karimah, berprestasi akademik tinggi.

Video Kegiatan Unit Pendidikan Bina Insani Kediri

Unit Pendidikan Bina Insani

KBIT & TKIT Bina Insani Kab. Kediri

Sekolah yang mencetak generasi yang sholeh, cerdas, kreatif dan mandiri. Dengan

KBIT & RAIT Bina Insani Kota Kediri

Sekolah yang mencetak generasi yang sholeh, cerdas, kreatif dan mandiri. Dengan

SDIT Bina Insani Kab. Kediri

SDIT Bina Insani yang berdiri sejak tahun 2001 adalah sekolah percontohan yang melahirkan siswa cerdas berkarakter dan

SDIT Bina Insani Kota Kediri

SDIT Bina Insani yang berdiri sejak tahun 2013 adalah pengembangan dari SDIT Bina Insani yang bertujuan melahirkan

SMPIT Bina Insani Kota Kediri

Mencetak generasi cerdas, berakhlak mulia dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan indikator unggul dalam mewujudkan

Mahad Al-Bunyan

Mempersiapkan pemimpin yang qur'ani. Mengembangkan sistem pembelajaran kepada santri dengan kecakapan rasional

Kompetensi Kelulusan

 • Mengenal Allah dan Rasul-Nya
 • Hafal Surat Dari Al Fatihah, An Naas s/d Al Fiil
 • Menguasai 12 doa pendek dan 8 hadits pendek
 • Mengenal gerakan wudhu dan salat
 • Menguasai kompensasi dasar kurikulum PAUD 2013
 • Berperilaku islami
 • Menguasai kompetensi dasar kurikulum 2013
 • Mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana
 • Berperilaku islami, mandiri dan percaya diri
 • Mampu berwudhu dengan benar dan pembiasaan shalat
 • Hafal juz 30, 15 hadits pendek dan 20 doa harian
 • Mampu membaca Qur'an tingkat dasar
 • Salat dengan kesadaran
 • Berbakti kepada orang tua
 • Disiplin
 • Percaya diri
 • Perilaku sosial baik
 • Memiliki budaya bersih
 • Lulus dengan nilai akademik baik
 • Membaca Al-Qur'an dengan tartil
 • Hafal 2 juz Al-Qur'an
 • Mampu membaca efektif
 • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
 • Menjadi pribadi mandiri
 • Memiliki Aqidah yang benar dan lurus
 • Melaksanakan Ibadah Wajib dan Sunnah dengan mandiri dan penuh tanggung jawab
 • Memiliki adab dan akhlak, berbudi pekerti serta berperilaku sosial baik
 • Memiliki pribadi yang bersungguh sungguh, disiplin, mampu menahan hawa nafsu dan berkarakter islami
 • Mampu membaca Al Quran dengan tartil dan menghafal Minimal 3 juz
 • Lulus dengan kompetensi Akademik dan non akademik baik
 • Mampu mengembangkan potensi diri dan memiliki kecakapan Hidup


Profil Kepala Sekolah Bina Insani Kediri

Siti Mariyam Binti Abdullah, S.Pd
D4/S1 Pend PAUD 2013
Kepala Sekolah TKIT Bina Insani Kab. Kediri
Suhartini, S.Pd.I
D4/S1 STAIN 2006
Kepala Sekolah RAIT Bina Insani Kota Kediri
Vieta Karina, S.Pd
D4/S1 Bhs.Ind 2004
Kepala Sekolah SDIT Bina Insani Kab. Kediri
Barliany, S.Si
D4/S1 MIPA 2005
Kepala Sekolah SDIT Bina Insani Kota Kediri
Idrus Asnawi, S.Kom
D4/S1 TI 2015
Kepala Sekolah SMPIT Bina Insani KediriAlur Pendaftaran

Berikut alur pendaftaran di Bina Insani Kediri


Jadwal PPDB

Berikut Jadwal PPDB Bina Insani Kediri TA 2022/2023


Jalur Prestasi
SMPIT Bina Insani Kediri 2022-2023

Mengapa sekolah di Bina Insani ?